Scientific Programme - Nurses (in swedish)

Please note that the programme can change. Keep yourself updated by visiting the webpage frequently.
Sunday, November 16th
13:00 - 18:00
Registration open
Conference entrance
15:00 - 17:00
Update committees meeting
Floor 2
19:30
Faculty Dinner
Monday, November 17th
08:40 - 08:45
Välkommen
Nils Wahlgren, Chairman ESO-Karolinska Stroke Update, Karolinska Universitetssjukhuset
C12
08:45 - 09:05
Introduktion av omvårdnadsprogrammet
Linda Ekström, Södersjukhuset, Helena Kumpulainen, Danderyds sjukhus, Veronica Bouvin
C12
09:05 - 10:15
Trombolys
Chair: Erik Lundström, Karolinska Universitetssjukhuset
C12
09:05 - 09:20
Trombolys rådande riktlinjer
Speaker: Erik Lundström, Karolinska Universitetssjukhuset
09:20 - 09:40
BRAIN (Bra in larm) - Se presentation
Speaker: Rebecca Undén Göransson, Danderyds Sjukhus
09:40 - 10:00
Malmö universitetssjukhus trombolysprocess - Se presentation
Speaker: Mats Eriksson, Malmö universitetssjukhus
10:00 - 10:15
Hur gör vi idag?
Speaker: Helena Kumpulainen, Danderyds sjukhus
10:20 - 10:50
Coffee break
B3
10:50 - 11:50
Fortsättning Trombolyssessionen
C12
10:50 - 11:10
Telemedicin
Speaker: Magnus Esbjörnsson, Hässleholms lasarett
11:15 - 11:35
Organisation of acute stroke care - Se presentation
Speaker: Hanne Christensen, Bispebjerg Hospital
11:35 - 11:50
Frågor, diskussion och summering
Chair: Erik Lundström, Karolinska Universitetssjukhuset
11:50 - 12:50
Lunch and poster exhibition
Restaurant
12:50 - 13:10
Best Practice Falu Lasarett, Direktinläggning till Strokeenhet
Speaker: Sandra Persson, Christina Nylén, Falu Lasarett
C12
13:10 - 13:30
Stroke mitt i livet- hur ser prognosen ut på lång sikt?
Speaker: Katarina Jood, Göteborgs Universitet
C12
13:30 - 13:50
Långtidseffekter av stroke hos personer mitt i livet
Speaker: Susanne Palmcrantz, Karolinska Institutet
C12
13:50 - 14:10
Hjärntrötthet
Speaker: Birgitta Johansson, Sahlgrenska Universitetssjukhus
C12
14:10 - 14:25
Frågor, diskussion och summering
Moderator: Linda Ekström, Södersjukhuset Helena Kumpulainen, Danderyds sjukhus
C12
14:25 - 14:55
Coffee break
B3
14:55 - 15:15
Omvårdnadsrond på strokeenhet
Speaker: Latifa Carlberg, Karl Norefors, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
C12
15:20 - 16:20
Strokeregister i Sverige
C12
15:25 - 15:45
Väst-stroke Västra Götalands register för stroke och TIA
Speaker: Miriam Kåveryd Holmström, Sahlgrenska Sjukhuset
C12
15:45 - 16:05
Data från Riksstroke
Speaker: Sari Wallin, Åsa Johansson, Umeå
16:05 - 16:20
SITS registret
Speaker: Veronica Bouvin
16:20 - 16:35
Summering och avslut av dag 1
Moderator: Linda Ekström, Södersjukhuset Helena Kumpulainen, Danderyds sjukhus
C12
16:45 - 17:50
SITS session
B12
16:45 - 16:55
SITS International today
Speaker: Nils Wahlgren, Stockholm
16:55 - 17:10
SITS-Open study and Thrombectomy registry
Speaker: Nils Wahlgren, Stockholm
17:10 - 17:20
SITS Atrial Fibrillation Registry and initiation of new studies
Speaker: Niaz Ahmed, Stockholm
17:20 - 17:30
Demonstration of the new SITS Reporting Tool
Speaker: Tiago Moreira, Stockholm
17:30 - 17:40
Imaging database - a new step towards innovation
Speaker: Robert Mikulik, Czech Republic
17:40 - 17:50
Questions & Answers
19:00
Welcome cocktail
B3
19:30
Official Conference dinner
B12
19:30
Karolinska Stroke Award presentation
Anders Hamsten, Vice-Chancellor, Karolinska Institutet
Tuesday, November 18th
08:30 - 10:15
Intravenous Thrombolysis
Chair: Werner Hacke, Heidelberg; Kennedy Lees, Glasgow: Secretary: Michael Mazya, Stockholm
B12
08:30 - 08:50
Intravenous Thrombolysis in acute ischaemic stroke - updated meta analysis
Speaker: Kennedy Lees, Glasgow
08:50 - 09:05
Desmoteplase in Acute Ischemic Stroke: DIAS 3 - results
Speaker: Rüdiger von Kummer, Dresden
09:05 - 09:20
Symptomatic intracerebral haemorrhage - is there an optimal definition?
Speaker: Rüdiger von Kummer, Dresden
09:20 - 09:35
Thrombolysis treatment under anticoagulation
Speaker: Michael Mazya, Stockholm
09:35 - 09:50
Improving Door-to-needle time - The SITS WATCH study
Speaker: Daniel Strbian, Helsinki
09:50 - 10:05
Draft Consensus statement on intravenous thrombolysis
Speaker: Michael Mazya, Stockholm
10:05 - 10:15
Discussion and Consensus Statement on intravenous thrombolysis
Moderator: Werner Hacke, Heidelberg
10:15 - 10:45
Coffee break
B3
10:45 - 12:05
Nutrition
Chair: Jörgen Medin, Sophiahemmet Högskola, KI Danderyds Sjukhus
C12
10:45 - 11:00
Rådande riktlinjer i Sverige
Speaker: Jörgen Medin
C12
11:00 - 11:15
Utbildning dysfagissjuksköterska
Speaker: Pernilla Sjöstrand, Talkliniken Danderyds sjukhus
C12
11:15 - 11:30
0/os kit
Speaker: Jeanette Telford, Talkliniken Danderyds sjukhus, Södersjukhuset
C12
11:30 - 11:50
Dehydration in hospital-admitted stroke patients
Speaker: Anne Rowat, Edinburgh Napier University
C12
11:50 - 12:05
Summering
Chair: Jörgen Medin, Sophiahemmet Högskola, KI Danderyds Sjukhus
C12
12:05 - 13:05
Lunch and poster exhibition
Restaurant
13:05 - 13:25
Resultat Nationella Strokekampanjen
Speaker: Lars Rosengren, Sahlgrenska Sjukhuset
C12
13:25 - 13:45
TIA /Strokesköterskemottagning
Speaker: Sara B Magnusson, Malin Blomkvist, Östersunds Sjukhus
C12
13:45 - 14:05
Scottish Stroke Nurses Forum (SSNF)
Speaker: Campbell Chalmers, University of the West of Scotland
C12
14:05 - 14:25
Kaffepaus
Hyllan
14:25 - 14:45
Svenskt sjuksköterskenätverk
Speaker: Åke Holmberg, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
C12
14:55 - 15:15
BrainBus - Utställningen med hjärnan
Speaker: Lotta Sydäng-Melin, Neuroförbundet
C12
15:15 - 15:35
Summering och avslut
Moderator: Linda Ekström, Södersjukhuset Helena Kumpulainen, Danderyds Sjukhus
C12